Terms and privacy

Înflorește cu noi și devine partener de afaceri independent chiar acum!

Valabilă din 01.03.2020

1. CE ESTE POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE?

Site-ul nostru web utilizează transmisia de date criptată (SSL), care asigură protecția datelor dvs. de identificare. În Politica noastră de confidențialitate veți găsi cele mai importante informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi, și anume:

1. Cine este administratorul site-ului raypath.eu

Administratorul site-ului www.raypath.eu este RAYPATH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA cu sediul social în Rząska, ul. Nad Potokiem 7A, 30-199 Cracovia, înregistrată de către Judecătoria pentru Cracovia-Centru din Cracovia, secția a XII-a Comercială a Registrului Național Judiciar, numărul KRS: 0000282566, CIF: 679 293 55 53, REGON: 120484829, reprezentată de RAYPATH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ cu sediul social în Rząska, ul. Nad Potokiem 7A, 30-199 Cracovia, înregistrată de Judecătoria pentru Cracovia-Centru din Cracovia, secția a XII-a Comercială a Registrului Național Judiciar, numărul KRS: 0000282566, CIF: 679 293 55 53, REGON: 120484829, cu capital social în sumă de: 670.000 PLN, 00, reprezentată de Consiliul de Administrație, fiind singurul asociat comanditat al societății în comandită (adică: noi).

2. DATE CU CARACTER PERSONAL

1. Ce act juridic reglementează prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de noi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor) (J.Of. UE L 119, pag. 1), numit în general RGPD. În măsura în care nu sunt reglementate de RGPD, prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 10 mai 2018.

2. Cine este operatorul de datele dvs. cu caracter personal?

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este: RAYPATH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA with the registered office at Rząska, ul. Nad Potokiem 7A, 30-199 Kraków, phone: +48 12 625 74 00, e-mail: centrala@ray.pl.

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

 • electronic mail: centrala@ray.pl
 • poșta tradițională: Rząska, ul. Nad Potokiem 7A, 30-199 Kraków
 • telefon: +48 12 625 74 00

3. Ce date cu caracter personal sunt prelucrate și în ce scop?

Vă oferim multe servicii diferite pe site-ul nostru web, prin urmare, diferite date cu caracter personal sunt prelucrate pe bază de temei juridic.

SCOP DATE CU CARACTER PERSONAL BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRARE DURATA DE STOCARE A DATELOR
CONTACT CU DVS. LA SOLICITAREA DVS. PENTRU PREZENTAREA OFERTEI prenume, nume, adresa e-mail, nr. telefon, date furnizate de dvs. în timpul contactului cu noi art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD respectiv prelucrarea în scopul urmăririi interesului nostru legitim constând în răspunderea la mesajul dvs. trei ani de la data ultimului contact
CONSTATAREA, EXERCITAREA ȘI URMĂRIREA DREPTURILOR ȘI APĂRAREA ÎMPOTRIVA REVENDICĂRILOR ÎN FAȚA INSTANȚEI ȘI A ALTOR AUTORITĂȚI DE STAT prenume, nume, domiciliu, CNP, CIF, Nr. Reg. Comerț.adresa e-mail, nr.telefon, nr. IP art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD respectiv prelucrarea în scopul urmăririi interesului nostru legitim constând în constatarea, urmărirea și executarea drepturilor, precum si apărarea împotriva revendicărilor în fața instanțelor și a altor autorități de stat până la expirarea termenului de prescripție pentru drepturile legate de executarea contractului
EXAMINAREA PLÂNGERILOR ȘI CERERILOR, RESPUNSURI LA ÎNTREBĂRI prenume, nume, adresa e-mail, nr. telefon, domiciliu art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD, respectiv prelucrarea în scopul urmăririi interesului nostru legitim constând în ridicarea nivelului serviciilor furnizate, construirea de relații pozitive cu clienții până la 1 an de la data depunerii unei plângeri sau a unei cereri sau primirii unei întrebări de la dvs.
STATISTICI, ANALIZE nr. IP Art. 6 ust. 1 lit. f) RGPD, respectiv prelucrarea în scopul urmăririi interesului legitim AL Operatorului constând în îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, evaluarea serviciilor oferite și a nevoilor pieței. până la momentul exercitării dreptului de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal

4. Furnizarea voluntară de date cu caracter personal:

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal solicitate este voluntară, dar este o condiție pentru noi să vă oferim servicii (de ex., răspunsul la o anumită întrebare).

5. Destinatarii datelor cu caracter personal:

Entitățile cărora le putem dezvălui datele dvs. personale sunt furnizori de servicii pe care îi folosim pentru a rula site-ul web:

 • H88 S.A.: Furnizarea de servicii de hosting – Linuxpl.com
 • Google Ireland Ltd. cu sediul în Irlanda – Analiza activității Clienților – Google Analytics

6. Luarea automată a deciziilor (inclusiv crearea de profiluri):

Nu luăm date într-un mod automat, inclusiv nu creăm profiluri.

7. Vom transfera datele dvs. personale în afara SEE sau către o organizație internațională?

Nu vă transferăm datele în afara Spațiului Economic European sau către o organizație internațională.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi?

Conform RGPD, aveți dreptul de a:

 • solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • solicitarectificarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • solicita limitarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • solicita transferarea datelor cu caracter personal. Dacă ne prezentați oricare dintre solicitările de mai sus, fără întârzieri nejustificate - în termen de o lună de la primirea solicitării - vă vom furniza informații despre acțiunile întreprinse. Dacă este necesar, putem prelungi perioada lunară cu încă două luni din cauza naturii complexe a solicitării sau a numărului lor mare. În orice caz, veți fi informat/informată în termen de o lună de la primirea solicităriidespre prelungirea termenului și motivul întârzierii.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal (art. 15 RGPD):

Aveți dreptul de a obține informații dacă prelucrăm datele dvs. personale. Dacă acestea sunt procesate, aveți dreptul la:

 • acces la datele cu caracter personal;
 • informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, despre destinatarii sau categoriile de destinatari ai acestor date, perioada planificată de stocare a datelor dvs. sau criteriile pentru determinarea acestei perioade, despre drepturile dvs. în temeiul RGPD și despre dreptul de a depune o plângere la președintele Biroului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, despre sursa acestor date, luarea automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri, precum și despre măsurile de securitate utilizate în legătură cu transferul acestor date în afara Uniunii Europene;
 • obținerea unei copii a datelor dvs. cu caracter personal. JDacă doriți să obțineți acces la datele dvs. personale, vă rugăm să trimiteți cererea la următoarea adresă: centrala@ray.pl.

8.2. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal (art. 16 RGPD):

Dacă datele dvs. personale sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să ne solicitați să le corectăm sau să le completăm fără întârzieri. În acest caz, vă rugăm să trimiteți cererea dvs. la următoarea adresă: centrala@ray.pl.

8.3. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, așa numitul “dreptul de a fi uitat” (art. 17 RGPD). Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale atunci când:

 • datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate într-un alt mod;
 • v-ați retras consimțământul, în măsura în care datele cu caracter personal au fost prelucrate pe baza consimțământului dvs.;
 • datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • v-ați opus prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este legată de marketingul direct;
 • v-ați opus prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu prelucrarea necesară pentru a îndeplini o sarcină efectuată în interes public sau prelucrarea necesară în scopuri care decurg din interese legitime urmărite de noi sau de o terță parte.

În ciuda trimiterii unei solicitării de ștergere a datelor cu caracter personal, este posibil să prelucrăm datele dvs. în continuare pentru a stabili, afirma sau apăra drepturilor în instanță, faptul despre care veți fi informat/informată. Dacă doriți ca datele dvs. personale să fie șterse, vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. la următoarea adresă: centrala@ray.pl.

8.4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (art. 18 RGPD) Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale atunci când:

You have the right to demand restriction of processing of your personal data where:

 • contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal – în astfel de caz, vom limita prelucrarea acestora pentru o perioadă care să permită verificarea corectitudinii acestor date;
 • prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este ilegală și, în loc de ștergere, solicitați restricționarea prelucrării acestora;
 • datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, ci sunt necesare pentru a vă constata, exercita sau apăra drepturile în instanță;
 • v-ați opus prelucrării datelor dvs. cu caracter personal – pentru intervalul de timp în care se constată dacă interesele noastre legitime prevalează asupra motivelor indicate în obiecția dvs. Dacă doriți ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal să fie restricționată, vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. la adresa: centrala@ray.pl.

8.5. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal (art. 21 RGPD)

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în legătură cu:

 • prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive interes public sau prelucrarea necesară în scopuri care decurg din interese legitime urmărite de operatorul datelor cu caracter personal sau de un terț;
 • prelucrarea în scopuri de marketing direct.

Dacă doriți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale, vă rugăm să trimiteți cererea dvs. la adresa: centrala@ray.pl.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal (art. 20 RGPD):

Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal de la noi într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și de a le trimite unui alt operator de date cu caracter personal. Ca standard, vă vom furniza datele dvs. cu caracter personal în format CSV. Dacă preferați ca datele să fie furnizate într-un alt format, vă rugăm să indicați formatul preferat în solicitarea dvs. Acolo unde este posibil, vom încerca să vă oferim datele în formatul pe care îl preferați. De asemenea, puteți solicita să vă trimitem datele cu caracter personal direct unui alt administrator (dacă este posibil din punct de vedere tehnic). Dacă doriți să transferați datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. la adresa:centrala@ray.pl.

Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în orice moment. Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu afectează legalitatea prelucrării efectuate de noi pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, trimiteți cererea dvs. la următoarea adresă: centrala@ray.pl.

Plângere către autoritatea de supraveghere:

Dacă credeți că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în special în statul membru al reședinței dvs. obișnuite, la locul de muncă sau la locul de presupusa încălcare. În Polonia, organismul de supraveghere în sensul RGPD este președintele Biroului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care l-a înlocuit pe GIODO la 25 mai 2018. Aflați mai multe aici.

3. FISIERE COOKIE

1. Informații generale:

În timp ce navigați pe paginile site-ului web, sunt utilizate „cookie-uri”, denumite în continuare cookie-uri, adică informații de text mici care sunt salvate pe dispozitivul dvs. final în legătură cu utilizarea site-ului web. Utilizarea lor vizează funcționarea corectă a paginilor site-ului web. Aceste fișiere permit identificarea software-ul folosit de dvs. și ajustarea site-ului web în mod individual la nevoile dvs. Cookie-urile conțin de obicei numele domeniului din care provin, timpul lor de stocare pe dispozitiv și valoarea atribuită.

2. Securitate:

Cookie-urile pe care le folosim sunt sigure pentru dispozitivele dvs. În special, nu este posibil ca virușii sau alte programe software sau malware nedorite să vă pătrundă dispozitivele prin cookie-uri .

3. Tipuri de fișiere Cookie:

Folosim două tipuri de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune: sunt stocate pe dispozitivul dvs. și rămân acolo până la sfârșitul sesiunii browserului. Informațiile salvate sunt apoi șterse definitiv din memoria dispozitivului. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite colectarea de date personale sau informații confidențiale de pe dispozitivul dvs.

Cookie-uri persistente: sunt stocate pe dispozitivul dvs. și rămân acolo până când sunt șterse. Încheierea unei sesiuni de browser sau oprirea dispozitivului nu le șterge de pe dispozitiv. Mecanismul de cookie-uri persistente nu permite colectarea de date personale sau informații confidențiale de pe dispozitivul dvs.

4. Scopuri:

De asemenea, folosim cookie-urile terților în următoarele scopuri:

 • configurarea site-ului web;
 • crearea de statistici care să ajute la înțelegerea modului în care utilizatorii site-urilor web utilizează site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și a conținutului acestora prin instrumentele analitice Google Analytics, al căror administrator este Google Ireland Ltd. cu sediul în Irlanda. Politica de confidențialitate Google este disponibilă la următoarele linkuri:
  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Pentru a afla regulile de utilizare a cookie-urilor, vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate ale companiilor menționate mai sus. Cookie-urile pot fi utilizate de rețelele de publicitate, în special de rețeaua Google, pentru a afișa reclame adaptate preferințelor dumneavoastră. În acest scop, pot fi stocate informații despre modul în care navigați în rețea sau timpul de utilizare a site-ului. Pentru a vizualiza și edita informații despre preferințele dvs. colectate de rețeaua de publicitate Google, puteți utiliza instrumentul disponibil la link-ul: https://www.google.com/ads/preferences/.

Utilizând setările browserului web sau utilizând configurația serviciului, puteți modifica oricând setările Cookie-urilor, specificând condițiile de stocare și acces la dispozitivul dvs. prin intermediul Cookie-urilor. Puteți modifica aceste setări astfel încât să blocați gestionarea automată a Cookie-urilor în setările browserului dvs. web sau să fiți informați despre acestea de fiecare dată când sunt plasate pe dispozitivul dvs. Informații detaliate despre posibilitățile și metodele de manipulare a Cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului dvs. (browser web).