Budujeme dôveru už 30 rokov

Takmer 30 rokov
skúseností pri rozvíjaní
a výrobe čistiacich techniky čistenia prostriedkov priaznivých
pre životné prostredie.

Ochrana
zdravia

Technológia NanoSilver umožňuje odstrániť nebezpečné chemikálie používané v domácnostiach. Potrebné je mať na pamäti, že tieto látky sú veľmi často toxické a škodlivejšie ako nečistoty, prach alebo mikroorganizmy, ktoré odstraňujú. Čoraz častejšie tieto prostriedky spôsobujú alergie rôzneho druhu, pretože na náš organizmus pôsobia dlhodobo.
Čističe od Raypathu používajú na čistenie len vodu, ktorá má neutrálny vplyv na ľudské zdravie, a preto sú bezpečnejšie aj pre alergikov.

Úspora času
aj peňazí

Technológia NanoSilver prináša o 50 až 70 % rýchlejšie a jednoduchšie čistenie ako upratovanie tradičným spôsobom. Navyše jednorazová investícia do čističov Raypath sa odzrkadlí v dlhoročnej životnosti a s tým spojené úsporu v široko chápanom pojme.
Vďaka našej technológii ušetríte peniaze, ktoré ste doteraz vynakladali na chemické prostriedky.

Spoznaj naše inovačné výrobky